revize.lauercb.cz

revize.lauercb.cz - Revize (01.04.2023 - 17:12)

LAUER s.r.o. | Revize

Revize - revize zdvihacích zařízení

 

 • Provádění provozních prohlídek zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1
 • Provádění revizí a revizních zkoušek zdvihacích zařízení dle ČSN 270142
 • Provádění revizí elektrického zařízení ZZ dle ČSN 331500
 • Zpracování “Systému bezpečné práce“ dle ČSN ISO12480-1
 • Kontroly vázacích a závěsných prostředků


  Ceny jsou stanoveny vzájemnou dohodou. Ceny se liší dle složitosti obsluhovaných zařízení, jejich typů a specifických činností organizace. Poskytujeme množstevní slevy.

   

  Výše uvedené činnosti provádí revizní technik ZZ v pravidelných termínech, dle platných předpisů, ČSN 27 0142 a návodu výrobce.

  Dodavatelsky zajišťujeme revize tlakových nádob stabilních,
  vnitřní prohlídky, popř. změření tloušťky stěny TNS pomocí ultrazvuku.


  LAUER s. r. o.

  tř. Čsl. legií 3, 37006 České Budějovice
  telefon: 387 204 512, 603 475 158
  e-mail: lauer@lauercb.cz

 
Na úvodní stránku Revize